"Ljiljana Radosevic" tag
forega

Manuel Martínez Forega: Carta a Lola Walquiria

Prošle su dvadeset i tri godine Valkira. Ili Lola, tako sam te zvao sam za sebe.

angel

Angel Guinda: Guarra Guerra

Crveno vino je krv rata koju pijem iz Gojine lobanje.

Clara janes

Clara Janés: Priče o Ratu

Pred kraj petnaestog veka veliki bronzani model konja, koji je Leonardo da Vinci napravio u čast Francisco Sforza-e, francuske trupe pretopile su u topove.

picGoyaDisastersWar39-744014

Izveštaj iz Grada pod Opsadom

Sećanja na rat žive u telu svakog jezika. Pod kožom jezika izmišljena su mnogobrojna oružja. Osvajači su marširali po kostima reči.

Report from the Besieged City/Informe sobre la ciudad sitiada/گزارش شهر محصور/ Správa z obliehaného mesta © 2018 All Rights Reserved