"Clayton Eshleman" tag
clayton

Clayton Eshleman: Okupovaný Život

Východný Timor je „stabilný“. To musí znamenať, že Indonézska armáda, zásobovaná Spojenými štátmi, besnie.

clayton

Clayton Eshleman: The Occupied Life

East Timor is “stable.” This must mean that the Indonesian Army, supplied by USA, is on a rampage.

Report from the Besieged City/Informe sobre la ciudad sitiada/گزارش شهر محصور/ Správa z obliehaného mesta © 2018 All Rights Reserved