"مانوئل مارتینز فورخا" tag
forega

نامه‌ای برای لولا والکیریا

حالا دیگر بیست و سه سال می‌شود، والکیریا! اینطور خطابت می‌کردم، گاه هم لولا صدایت می‌کردم، به خاطر خودم بود که چنین‌ات می‌خواندم. چرا که بی‌تردید، می‌خواستم حقیقتن خطابت کنم،  بدانسان که می‌شناختم‌ات،…

Report from the Besieged City/Informe sobre la ciudad sitiada/گزارش شهر محصور/ Správa z obliehaného mesta © 2018 All Rights Reserved