"خوزه مانوئل کابایرو بونالد" tag
Caballero Bonaldino

خوزه مانوئل کابایرو بونالد: جنگ

شکلی‌است از پوچی، نوعی از آشوب عمومی. پس از قرن‌ها و قرن‌ها جنگ، بزرگترین آثار ادبیات جهان، کتاب‌هایی هستند که به جنگ اختصاص یافته‌اند، از کتاب‌های مقدس هندی تا انجیل و حتی عهدقدیم…

Report from the Besieged City/Informe sobre la ciudad sitiada/گزارش شهر محصور/ Správa z obliehaného mesta © 2018 All Rights Reserved