Zpráva z Obléhaného Města

Vzpomínky na válku žijí v těle všech jazyků. Pod kůží jazyka byla vynalezena řada zbraní, na kostech slov pochodovali vítězi.

Není nic kakofoničtějšího než zvuk střely, když si vítr pohrává s větvemi a měsíc skromně přechází oblohou. Dítě si rukama zakrývá oči, žena vyšívá svatební šaty, vlci výjí a vyjí a z malé lampy se kouří. Na balkóně stojí dítě. Proletí letadlo, zničí dům a balkón, kakofonický chór střel se ozývá v dálce slov, cestující kulky mizí a někdy se zase objevují. Mění se na fotografii v rámu na stěnách labyrintu jazyka.

Vzpomínky na válku jsou bolestnější než její historie. V tuto chvíli světové mocnosti připravují své námořnictvo a letadla na bombardování perského jazyka. Předtím shodili mnoho nočních můr do snů tohoto jazyka, sankcemi a ponižováním. I diktátoři, jeden za druhým,  si přišli vyprosit válku, aby zemřela poezie, aby se svět vyprázdnil. V tomto období Iránci zkouší pochod nočních můr století na vlastní kůži. Básníci nemají dveře do světa mocností, nikdy je nepotřebovali. Básnící rozumí živoucímu tělu člověka. Irán byl domovem Hafeza, Khayyama a Rumiho. Zemí, kde odbojáři a bojovníci za svobodu zemřeli před popravčí četou za recitování básní a zpívání partizánských písní. Tragická zem je opět ohrožená. V každé válce se probudí paměť všech  válek, bude svědčit a varovat nás. Možná, že když se dnes básníci pokusí napsat o svých vzpomínkách, vzpomínkách jazyka války, ovlivní lidi, i kdyby jen menšinu. Nemám na mysli vpomínání na historii, ale přivolávání vzpomínek, které žily v těle vašeho jazyka.

Drazí básníci, pošlete mi jednostránkovou vzpomínku na válku na následující adresu : mohsenemadi@gmail.com? Vzpomínku, kterou žilo vaše tělo nebo tělo vašeho jazyka. Vzpomínky budeme publikovat v několika jazycích spolu s básní každého básníka. Tímto vyzývám všechny básníky světa, současnou korporealitu světové poezie. Prosím, pošlete tuto pozvánku všem básníkům, které znáte.

Vyjádřete sympatie iránskému lidu a iránským básníkům, kteří si nezvolili diktátory své země a ani se nedožadovali zásahu světových mocností do jejich záležitostí, lidem, jejichž  sny o svobodě a všechny osvobozavací hnutí země  by byly v této válce pochovány. V této zemi lidé stále naslouchají hlasu básníků, nezapomeňte na ně!

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Report from the Besieged City/Informe sobre la ciudad sitiada/گزارش شهر محصور/ Správa z obliehaného mesta © 2018 All Rights Reserved