Angel Guinda: Guarra Guerra

Červené víno je krvou vojny, ktorú pijem z Goyovej lebky. Pod všetkou pôdou vojen sa zakoreňuje žlč, oči zúrivo kričia a náručie pekla sa týči k slnku. Dážď strelného prachu a príliv šrapnelu oblieta zem vojen. Pod jej nebom pristáva smrť.

Nepoznám mier: neskoro som prišiel na vojnu, k jej lesku a k hurhaju jej bitiek.

Červené víno je krvou bolesti. Bolesti, ktorá ma vedie ku každej vojne, krv proti premárnenej krvi. Ale vojna je v tejto krvi, v tamtej krvi i v tej krvi, v každej krvi: lebo ľudský údel je mizerný, je to krvácanie zo zničenia, krištáľový plač detí objímajúcich prázdno, akoby to bola matka.

Ľudský údel prehĺta krv, chrlí krv, pije krv, zvracia krv. Vojna vypukne v našom vnútri každým gestom a každým momentom samoty, ktorú na nás uvalili, v ľahostajnosti, v pohŕdaní, v nesolidarite, v opustení, v lúčení, v protivenstve, v ohlušujúcom tichu, v nemom kriku, v zlobe.

Ako stádo neskrotiteľných divých koní, prápory ako opité vlny vrhajú sa hlavou proti prednému frontu: taká je vojna. Bezuzdné vetry flotíl vrážajú svoje tesáky do tmy, stŕhajúc stromy svojím ťažením. A barbarstvo postupuje, postupuje ako svorka nenávisti štekajúca na zem, na vzduch, na oblaky, na hviezdy, odlučujúc svetlo, odlučujúc tiene, odlučujúc domovy, objatia a vlajky, tak ako oheň odlučuje hory, ten zúrivý oheň, ktorý vysušuje more.

No neničia len konvenčné a chemické zbrane. Iné zbrane ničia ducha: fanatizmus, prázdne a márne slová, parný valec reality, zatmenie tajomna, nekultúrnosť, klamlivé informácie, dezinformácie, odopieranie azylu prenasledovaným, špionáž, diktatúra.

Akými nekrvavými zbraňami môžeme bojovať proti vojne?

 

Angel Guinda

 Angel Guinda, španielsky básnik, sa narodil v roku 1948 v Zaragoze. Vydal 15 kníh poézie a 3 manifesty poézie. Pravidelne publikuje svoje články a preklady. Je jedným zo zakladateľom známych španielskych žurnálov Alambique a Malvís. V roku 2010 mu bola udelená cena aragónskych spisovateľov „Premio de las letras Aragonesas“.

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Report from the Besieged City/Informe sobre la ciudad sitiada/گزارش شهر محصور/ Správa z obliehaného mesta © 2018 All Rights Reserved