آنخل گیندا: خون جنگ

شراب سرخ خون جنگ است که من‌اش می‌نوشم در جمجمه‌ی «گویا».

عفونتی برمی‌خیزد از تمام چشم‌اندازهای نبرد، چشم‌ها فریادهای شرزه‌ می‌کشند و بازوان دوزخ تا خورشید می‌فرازند. باران باروت و کشند گلوله‌‌های انفجاری در پروازند بر فراز زمین جنگ. زیرآسمانش، مرگ،  بر خاک می‌‌نشیند.

صلح را نمی‌شناسم: دیر به جنگ رسیدم، به درخشش و هیاهای نبرد.

شراب سرخ، خون درد است. دردی که مرا می‌رساند به همه‌ی نبردها، خونی در برابر خونی که به هدر می‌رود. و در این خون است جنگ، در آن خون و در تمامی خون‌ها: که مکنت‌بار است شرایط انسان، خونریزاست از فنا، از گریه‌ی شفاف کودکانی که در آغوش می‌گیرند تهیا را چنان که مادرانشان.

وضع بشر خون را می‌بلعد، تف می‌کند، می‌نوشد، بالا می‌آورد. جنگ در ما آغاز می‌شود به هراشاره‌ای، در هر لحظه‌ی تنهایی که تحمیل می‌شود به ما، به بی‌تفاوتی، تحقیر، فقدان همدلی، از انزوا، از وداع، دشخواری، غریو سکوت، نعره‌ی لال، شر.

چون گله‌ی اسب‌های وحشی، رام‌ناشدنی، جنگاوران چنان امواج مست که به صخره‌ها، می‌کوبند سر را به خط مقدم و چنین است جنگ. بادهای وحشی هنگ سربازان به دندان می‌گزند ظلمت را و ریشه‌کن می‌کنند درختان را در مسیرشان و چنین است جنگ. وسبعیت به پیش می‌رود، می‌رود انگار گله‌ی نفرتی که پارس می‌کند به خاک، هوا، ابرها، ستارگان. جدا می‌کند نور را، جدا می‌کند سایه را، جاکن می‌‌کند  خانه‌ها را، جدا می‌کند آغوش‌ها و پرچم‌ها را، چون آتش که جدا می‌کند کوه‌ها را، آن آتش خشمگین که دریا را خشک می‌کند.

اما تنها به اسلحه‌ی معمول و سلاح شیمیایی نیست که نابود می‌کند. افزارهای دیگری هم دارد که ویران می‌کنند جان را : تعصب، کلمات عقیم و تهی، جاده صاف کن‌های وقایع، کسوف راز، جهل، اطلاعات غلط، بی‌اطلاعی، سنگ‌اندازی در مسیر پناهندگان، جاسوسی، دیکتاتوری.

به کدامین سلاح نیالوده به خون، می‌توان با جنگ جنگید؟

آنخل گیندا/ بیست و سوم دی‌ماه سال ۱۳۹۰/ مادرید

آنخل گیندا شاعر اسپانیایی در سال ۱۹۴۸ در ساراگوسا به دنیا آمد. از او تا به حال پانزده کتاب شعر و سه مانیفست در حوزه‌ی شعر منتشر شده‌است. گیندا آثاری در حوزه‌ی جستار و ترجمه نیز دارد. از جمله‌ی پایه‌گذاران چند مجله‌ی شناخته‌ شده در حوزه‌ی شعر بوده‌است که از آن جمله‌اند الامبیکه و مالویس. سال گذشته، جایزه‌ی نویسندگان آراگون به او تعلق گرفت.

 

1 comment on this postSubmit yours
  1. ¡Viva la Paz!

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Report from the Besieged City/Informe sobre la ciudad sitiada/گزارش شهر محصور/ Správa z obliehaného mesta © 2018 All Rights Reserved