José Manuel Caballero Bonald: Vojna

Vojna je nezmysel, druh všeobecnej poruchy. Po stáročiach boja, veľké diela svetovej literatúry sú knihy venujúce sa vojne, od hinduistických posvätných kníh k Biblii, predovšetkým Starý zákon,  a potom Iliada a Odysea. Všetko sú to vojny, opisy vojen, toho, ako ľudia zabíjajú ľudí. A toto je naozaj nezmysel. Ak sa nad tým človek zamyslí s chladnou hlavou, zdá sa, že si nikto vlastne nevie vysvetliť, ako je možné, že vojna stále existuje, že existuje legálna možnosť, v úvodzovkách, legálna možnosť, aby ľudia zabíjali ľudí. A myslím si, že toto je katastrofa ľudského vývoja. Nie sme dostatočne vyvinutí na to, aby sme zabránili produkovaniu ďalších vojen. Bol som malé dieťa keď začala vojna. Mal som osem alebo deväť rokov a keď skončila mal som dvanásť, a tak sú moje spomienky veľmi nejasné. Ale áno, mám v mysli celý rad konkrétnych udalostí, ktoré sa mi vryli do pamäte, napríklad ako som vykláňajúc sa z balkóna nášho domu videl na ulici ležať mŕtveho muža, krvácajúceho. To je nezmazateľný obraz človeka, ktorý bol zastrelený. No viac než dieťaťom vojny, pretože som bol dieťaťom vojny, sa radšej nazývam dieťaťom republiky, ktoré žilo počas občianskej vojny. No najradšej zo všetkého sa nazývam adolescentom povojnového obdobia. Prví adolescenti vojny boli ľudia môjho veku. Bola to poetická skupina, alebo literárna skupina 50. A najhoršie bolo povojnové obdobie, pomsta, boj, porušovanie práv, prenasledovanie porazených až k smrti. Zverstvo povojnového obdobia, ktoré stále visí vo vzduchu bez oprávnenia. Neexistoval súd, ktorý by sa zaoberal týmito ohavnými zločinmi, nie počas vojny, ale po vojne, mám na mysli hlavne prenasledovanie porazených, ktorí nezmýšľali rovnako ako víťazi, toto prenasledovanie až k smrti. Vojna je pozadím, ktoré sa neustále objavuje v mojom literárnom diele. Nemám básne konkrétne spojené s vojnou, okrem niekoľkých, no vo všeobecnosti, to, čo som vždy robil, je používanie pamäte. Pamäť je pre mňa spúšťacím faktorom literárnej činnosti. Keby som nemal pamäť, nemohol by som písať. Píšem touto pamäťou, upravovaním pamäte, v súlade s potrebami kontinuity rozprávania alebo básne. No v každom prípade je to moja pamäť, ktorá vždy koná. V tomto zmysle je moja pamäť zaplavená spomienkami na vojnu. Romány, mnohé básne, a vo všetkých románoch je vždy niekto, kto prežil vojnu, kto trpel vojnou. Niekto, kto bojoval vo vojne a čelil dôsledkom tohto boja. Koniec koncov, vždy existovali problémy spojené s občianskou vojnou, neúprosným spôsobom.

José Manuel Caballero Bonald

 

José Manuel Caballero Bonald, španielsky románopisec a básnik, sa narodil 11. Novembra 1926 v meste Jerez, v provincii Cádiz. Od svojej mladosti, od svojej slobody, sa angažoval proti Frankovej diktatúre. Patrí do básnickej skupiny 50 spolu s Ángelom Valentem, Claudiom Rodríguezom a José Augustínom Goytisolom, okrem iných. Niekoľko rokov prežil mimo Španielska a po návrate začal pracovať pre Kráľovskú španielsku akadémiu. Je nositeľom cien Premio de Poesía Platero (1950), Accésit del Premio Adonáis (1952), Premio Boscán (1959), Premio de la Crítica (1963, 1974 y 1977), Premio Fundación Pablo Iglesias (1978), Premio Ateneo de Sevilla (1981), Premio Plaza & Janés (1988), Premio Andalucía de las Letras (1990), Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2000), Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2004), Premio Nacional de las Letras Españolas (2005), Premio Internacional Terenci Moix (2005), Premio Nacional de Poesía (España) (2006), Premio Internacional de Poesía Federico Garcia Lorca (2009), Premio ABC Cultural & Ámbito Cultural (2010).


Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Report from the Besieged City/Informe sobre la ciudad sitiada/گزارش شهر محصور/ Správa z obliehaného mesta © 2018 All Rights Reserved