Ελληνικά
picGoyaDisastersWar39-744014

Αναφορά από την πολιορκημένη πόλη

Οι μνήμες ενός πολέμου έχουν αποτυπωθεί στο σώμα όλων των γλωσσών.

Report from the Besieged City/Informe sobre la ciudad sitiada/گزارش شهر محصور/ Správa z obliehaného mesta © 2018 All Rights Reserved